Hugen blogg

Høyrt så mykje om blogg, – vil prøve!

Brothers in Corrosion – Brorskapet Rust

The group «Dire Straits» hit the market with «Brothers in Arms». Which group will launch «Brothers in Corrosion»?

—-

Gruppa «Dire Straits» kom med songen «Brothers i arms». Kor mange er det som syng om «Brorskapet Rust»?

Advertisements

juli 30, 2010 Posted by | Uncategorized | Kommenter innlegget

Hol i veggen

Eit spennande møte med veggen! For gjennom holet ser ein skimten av ein annan vegg innanfor. Kva kan dette vere? Er det konservatorar eller museumsfolk som lagar slike hol, eller har det vore slik frå fyrst av? – Bildet er frå ein vegg i Kjonerudtunet på Ottestad i Stange kommune i Hedmark fylke.

————–

A blog experiment, quite new, which might have been confusing:

I try to write an English version of the text, and it goes like this:

In Norwegian we sometimes talk about «å møte veggen», literally it should be «to hit the wall» (to crash into the wall). When we talk about the wall in this way, we may have been in a very strenuous state of efforts and not in a state of calm deliberate thoughts. Then you out of sudden may hit the wall, or be hit of the wall. You are knocked out.
 
One Sunday, during a relaxed photo walk, I was vey lucky and experienced the quite opposite way of meeting. The wall I  discovered had a special hole and through the hole I could see another inside wall.
 
This was not be knocked out, but to be granted a different view, – or what do you think?

I think «to hit the wall» is not a proper translation. Will it be better to say: «to meet the wall» – and as I said in the beginning, – this is supposed not to be a nice meeting, the «wall» will knock you down.

YOU ARE WELCOME TO GIVE YOUR COMMENTS IN ENGLISH, OR IN A LANGUAGE YOU FIND BEST FOR YOURSELF!

juli 24, 2010 Posted by | Uncategorized | Kommenter innlegget

Linerla

 

linerle (bilde) 

Utanfor vindaugert høyrer eg ei ivrig lys kvitring, og eg lurer på om det kan vere ein linerleunge som blir mata av ein vaksen. Er linerleungane flygeferdige? Eg reiser meg og ser forsiktig ut på den opne terrassen: Jau, ei linerle er det, men ho er aleine og prøver å finne restar av klissvåte smular, og det blir mindre med få i seg noko. Da plutseleg er ein anna linerle der, ein myndig type med mat i nebben som ho puttar i nebben på den første. Og ho går vidare og plukkar ikring på terrassegolvet og forsyner den første. Ho som kom sist, og er kontant vaksen i faktene, er tydeleg svart på hovudet, men ho som tydelegvis er ein unge, har lysare gråfarge. (Foto: Store Norske Leksikon)

juli 18, 2010 Posted by | Uncategorized | 2 kommentarar

The Thistle – Tistelen

Most often it seems that «real flowers» are the top stars on the summer cat walk.  What about the weed then, what’s their catwalk  and which specimen is their top star? Or, actually, I find it most to the point to ask: What about the thistle? Is it a flower beauty or a weed gangster?

Om sommaren kan vi oppleve ei stor blomsterprakt, og visse  «skikkelege blomster» er nok favorittane i dekoratørbransjen. Eller, koss er det: Kvar høyrer tistelen heime? Er han ein fager blome eller er han eit forargeleg ugras?

juli 16, 2010 Posted by | Uncategorized | Éin kommentar

Stumbling

All these cones stumbling into a parking ground for cars, which really is a desert for cones, – why this waste af nature’s seed?

juli 11, 2010 Posted by | Uncategorized | Kommenter innlegget

Hindringskraft

Teknisk etat har gjort plikta si og gravd eit kjempstort hol i vegbana for å fikse viktige undergrunnsfunksjonar. For at ikkje trafikantar skal gå seg eller køyre seg like lukt ned i den lokale avgrunnen, så opp med eit høveleg skilt – med hindringskraft.

juli 8, 2010 Posted by | Uncategorized | Kommenter innlegget