Hugen blogg

Høyrt så mykje om blogg, – vil prøve!

Asal i smått og stort

«Asal driv i stort

om enn det kan synast smått.»

(Vart visst reklame.)

september 30, 2010 Posted by | Uncategorized | Éin kommentar

Ettermiddag

september 26, 2010 Posted by | Uncategorized | 4 kommentarar

Urnes

Minne frå ein eventyrleg tur til indre Sogn: Ferja «Urnes» går mellom Solvorn og Urnes, tvers over Lustrafjorden. Dette er ikkje eit bilde av ferja (!), men viser namnet på fronten av styrehuset.

Stavkyrkja på Urnes er frå tidleg på 1100-talet og blir rekna som den eldste av stavkyrkjene. Det var ei gripande oppleving å ikkje berre sjå bilde av kyrkja, men oppleve autentisk koss ho heilt konkret står der og er tilgjengeleg.

http://nn.wikipedia.org/wiki/Urnes_stavkyrkje

 

september 5, 2010 Posted by | Uncategorized | Kommenter innlegget

Daydream – Dagdraum

The ship’s name is «Daydream». What does it carry?

—-

Skipet heiter «Dagdraum». Kva er det lasta med?

august 23, 2010 Posted by | Uncategorized | Éin kommentar

Pelton

A pelton wheel. After many years with changing falling water into electricity it is granted retirement and than itself being changed into a statue of  its achievment.

————-

Eit peltonhjul er pensjonert etter mange års innsats med å forvandle fallande vatn til elektrisk kraft. Og pensjonen blir markert ved at det sjølv får vere sin eigen bauta.

 

august 8, 2010 Posted by | Uncategorized | Kommenter innlegget

Brothers in Corrosion – Brorskapet Rust

The group «Dire Straits» hit the market with «Brothers in Arms». Which group will launch «Brothers in Corrosion»?

—-

Gruppa «Dire Straits» kom med songen «Brothers i arms». Kor mange er det som syng om «Brorskapet Rust»?

juli 30, 2010 Posted by | Uncategorized | Kommenter innlegget

Hol i veggen

Eit spennande møte med veggen! For gjennom holet ser ein skimten av ein annan vegg innanfor. Kva kan dette vere? Er det konservatorar eller museumsfolk som lagar slike hol, eller har det vore slik frå fyrst av? – Bildet er frå ein vegg i Kjonerudtunet på Ottestad i Stange kommune i Hedmark fylke.

————–

A blog experiment, quite new, which might have been confusing:

I try to write an English version of the text, and it goes like this:

In Norwegian we sometimes talk about «å møte veggen», literally it should be «to hit the wall» (to crash into the wall). When we talk about the wall in this way, we may have been in a very strenuous state of efforts and not in a state of calm deliberate thoughts. Then you out of sudden may hit the wall, or be hit of the wall. You are knocked out.
 
One Sunday, during a relaxed photo walk, I was vey lucky and experienced the quite opposite way of meeting. The wall I  discovered had a special hole and through the hole I could see another inside wall.
 
This was not be knocked out, but to be granted a different view, – or what do you think?

I think «to hit the wall» is not a proper translation. Will it be better to say: «to meet the wall» – and as I said in the beginning, – this is supposed not to be a nice meeting, the «wall» will knock you down.

YOU ARE WELCOME TO GIVE YOUR COMMENTS IN ENGLISH, OR IN A LANGUAGE YOU FIND BEST FOR YOURSELF!

juli 24, 2010 Posted by | Uncategorized | Kommenter innlegget

Linerla

 

linerle (bilde) 

Utanfor vindaugert høyrer eg ei ivrig lys kvitring, og eg lurer på om det kan vere ein linerleunge som blir mata av ein vaksen. Er linerleungane flygeferdige? Eg reiser meg og ser forsiktig ut på den opne terrassen: Jau, ei linerle er det, men ho er aleine og prøver å finne restar av klissvåte smular, og det blir mindre med få i seg noko. Da plutseleg er ein anna linerle der, ein myndig type med mat i nebben som ho puttar i nebben på den første. Og ho går vidare og plukkar ikring på terrassegolvet og forsyner den første. Ho som kom sist, og er kontant vaksen i faktene, er tydeleg svart på hovudet, men ho som tydelegvis er ein unge, har lysare gråfarge. (Foto: Store Norske Leksikon)

juli 18, 2010 Posted by | Uncategorized | 2 kommentarar

The Thistle – Tistelen

Most often it seems that «real flowers» are the top stars on the summer cat walk.  What about the weed then, what’s their catwalk  and which specimen is their top star? Or, actually, I find it most to the point to ask: What about the thistle? Is it a flower beauty or a weed gangster?

Om sommaren kan vi oppleve ei stor blomsterprakt, og visse  «skikkelege blomster» er nok favorittane i dekoratørbransjen. Eller, koss er det: Kvar høyrer tistelen heime? Er han ein fager blome eller er han eit forargeleg ugras?

juli 16, 2010 Posted by | Uncategorized | Éin kommentar

Stumbling

All these cones stumbling into a parking ground for cars, which really is a desert for cones, – why this waste af nature’s seed?

juli 11, 2010 Posted by | Uncategorized | Kommenter innlegget